Arboretum

Něco málo historie..

Malé arboretum z roku 1925, které zcela zpustlo po druhé světové válce bylo obnoveno v posledních letech. Původní malá botanická zahrada u rozhledny Černé Studnice pochází z roku 1925. K jejímu zániku výrazně přispěla druhá světová válka, definitivně arboretum pak zpustlo po roce 1948. S myšlenkou obnovy této malé botanické zahrady přišel bývalý místní revírník Pavel Polák. Lesníci pracovali na obnově takzvané Květeny vlasti od roku 2001. V té době začali v prostoru arboreta sázet dřeviny, které odtud během let zmizely. V současné době je v arboretu k vidění jednadvacet druhů dřevin, které budou postupně doplňovány o další. Smyslem arboreta je to, aby si lidé mohli na malém kousku lesa mohou zblízka prohlédnout dřeviny a přečíst si o nich základní informace.